Notársky úrad Prešov
  • W3C compliance

Pripravujeme nové webstránky

NOTÁRSKY ÚRAD
JUDr. Rastislav Demeter, notár

Tkáčska 6507/2
080 01 Prešov
tel.:      051 773 19 80
mob.:   0915 309 281
e-mail: rastislav.demeter@notar.sk